Hsb Brf. Heda, Nytorpsvägen 194, 585 73 Ljungsbro info@brfheda.se 0768-96 80 20

Ansvariga

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman som brukar vara i maj varje år, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hedas styrelse sammanträder cirka 10 gånger per år. Är du intresserad eller vill nominera någon till styrelsen, kontakta valberedningen, info@brfheda.se

Styrelse

 • Niclas Magnusson Ordförande
 • Henrik Ryliden Vice Ordförande
 • Börje Gårdmar Ledamot
 • Kamaran Zangana Ledamot
 • Agnetha Gustavsson HSB Ledamot
 • Camilla Weideborg Sekreterare
 • Annika Avén Vice sekreterare
 • Amanda Sjöström Suppleant
 • Marie Ståhlberg Suppleant
 • Sven-Olof Löfgren Suppleant
 • Sonny Härold Suppleant
 • Sara Mattila Vicevärd
 • Maria Nilsson och Jessica Axell Revisorer

Valberedning

Valberedningen består av boenden i vår bostadsrättsförening och är utsedda av årsstämman. Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse, och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar när någon avgår.

Intresserad av styrelsearbete?
Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i valberedningen om du är intresserad. 

Valberedningen i Brf. Heda Ljungsbro består av:

 • Olof Andersson (sammankallande)
 • Jakob Paues
 • Niclas Samuelsson

Kommittéer

Intresserad av kommittéarbete?
Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att bli med i vår kommitté eller gårdsansvarig.

Intresserad av kulkommittén?
Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att bli med i vår kulkommitté.

Kulkommittén och gårdsansvariga i Brf. Heda Ljungsbro består av:

Kulkommitté 

 • Louise Magnusson
 • Tilda Härold
 • Gustav Magnusson

Gårdsansvariga 

 • Niclas Magnusson
 • Louise Magnusson
 • Birger Karlsson
 • Anton Linderholt
 • Hans Evertsson
 • Anders Kallentoft
 • Börje Gårdmar
 • Victor Kellner